Rachunek za energię

Na rachunek składa się sześć głównych elementów, są to: opłata za energię elektryczną, opłata zmienna dystrybucyjna, opłata jakościowa, opłata przejściowa, opłata stała dystrybucyjna i opłata abonamentowa. Każdy z nich jest związany z innym aspektem zapewniania dostaw energii elektrycznej, co ma wpływ na sposób wyliczania wysokości rachunku. Opłata za energię elektryczną wynika z ilości zużytej energii mierzonej w kWh i ceny energii w zł/kWh. Opłata zmienna dystrybucyjna jest powiązana z ilością energii i składnika zmiennego stawki sieciowej w zł/kWh. Opłata jakościowa jest wyliczana na podstawie ilości energii i stawki jakościowej za korzystanie z krajowego systemu elektroenergetycznego w zł/kWh. Opłata przejściowa to koszt likwidacji kontraktów długoterminowych wynikający z iloczynu liczby miesięcy objętych rozliczeniem i stawki opłaty przejściowej w zł/m-c, zróżnicowanej w zależności od rocznego zużycia energii przez odbiorcę. Opłata stała dystrybucyjna wynika z iloczynu liczby miesięcy objętych rozliczeniem i składnika stałego stawki sieciowej w zł/m-c. Opłata abonamentowa to iloczyn liczby miesięcy objętych rozliczeniem i stawki opłaty abonamentowej w zł/m-c. 

Głównymi sposobami mierzenia zużycia energii elektrycznej jest wykorzystanie w tym celu licznika  tradycyjnego lub licznika zdalnego odczytu (tzw. inteligentnego) służącego do wykonywania pomiarów zużycia energii. Dodatkową funkcją inteligentnego licznika jest automatyczne przesyłanie danych pomiarowych, które następnie trafiają do centralnego systemu aplikacyjnego z koncentratorami danych, a następnie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Odczyt danych z takich liczników może następować nawet co 15 minut.

Ułatwienia w płatnościach

Sposób przygotowania rachunku za energię elektryczną jest związany z typem licznika wykorzystywanego do pomiaru zużycia energii elektrycznej. Tradycyjne liczniki indukcyjne, w odróżnieniu od inteligentnych liczników, nie umożliwiają automatycznego przesyłania danych pomiarowych. Dzięki wprowadzeniu inteligentnych liczników nie są potrzebne wizyty inkasentów, a rachunki wystawiane są za zużycie rzeczywiste. Konsumenci energii otrzymają także możliwość bieżącego monitorowania i oszczędzania energii. Nie bez znaczenia dla każdego gospodarstwa domowego będzie szybsze wykrywanie i naprawa usterek w sieci.

Liberalizacja rynku

1 lipca 2007 roku nastąpiła w Polsce liberalizacja rynku energii, co oznacza, że wszyscy odbiorcy energii elektrycznej mogą kupować energię od wybranego przez siebie sprzedawcy. W przypadku wynajmowanych mieszkań i domów ten wybór jest wynikiem porozumienia pomiędzy właścicielem a wynajmującym. Obie strony umowy najmu mają możliwości prawne podpisania umowy na dostawę energii elektrycznej.