Przyłączenia do sieci

Każdy, kto posiada tytuł prawny (np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy) może ubiegać się o przyłączenie do sieci obiektu, w którym używane mają być urządzenia i instalacje elektryczne. W tym celu należy podpisać umowę o przyłączenie z działającym na danym obszarze dystrybutorem energii oraz zrealizować warunki przyłączenia. Odpowiednie wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej znajdują się na stronach www poszczególnych operatorów. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego reguluje podział odbiorców na tzw. „grupy przyłączeniowe”. Jest on powiązany z siecią, do której bezpośrednio przyłączane są urządzenia, instalacje i sieci, podmiotu ubiegającego się o przyłączenie oraz mocy przyłączeniowej, a także zabezpieczenia przelicznikowego.

 

Wyróżniamy sześć grup przyłączeniowych:

I grupa - podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;

II grupa - podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym 110 kV;

III grupa - podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż1 kV, lecz niższym niż 110 kV;

IV grupa - podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym niż 63A;

V grupa - podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63A;

VI grupa - podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci: poprzez tymczasowe przyłącze, które będzie, na zasadach określonych w umowie, zastąpione przyłączem docelowym, na czas określony, lecz nie dłuższy niż rok.