Dla konsumenta

Niezawodność dostaw energii elektrycznej do konsumentów daje im pewność, że będą mogli w pełni korzystać ze wszystkich możliwości oferowanych przez nowoczesne urządzenia elektroniczne. Opierając się o uśrednione dane dotyczące zużycia energii elektrycznej, można określić, że Polacy zużywają największe ilości energii pomiędzy godzinami 9.00 i 15.00 oraz 16.30-21.00. Jest to czas największej aktywności zawodowej i osobistej. Ciągłe dostawy energii elektrycznej umożliwiają płynne korzystanie z wielu udogodnień i możliwości oferowanych przez rozwój technologiczny.

Konsumenci w dowolnej sprawie związanej z dostawami energii elektrycznej mogą zwrócić się do jednego z lokalnych Operatorów: ENEA Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator lub TAURON Dystrybucja. Dane teleadresowe każdego z operatorów znajdują się na stronach internetowych poszczególnych firm. 

Co ważne, w przypadku awarii każdy konsument może skorzystać z bezpłatnego numeru alarmowego 991. Umożliwia on zgłoszenie awarii w dowolnym miejscu w Polsce przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia na terenie całego kraju.   

Firmy energetyczne są zaangażowane we wspieranie regionów, na terenie których funkcjonują m.in. poprzez prowadzone inwestycje, działania CSR czy sponsoring kultury i sportu. Szczegółowe opisy działań realizowanych przez każdego z Operatorów znajdują się w raportach CSR opracowywanych przez ekspertów wspomnianych firm.

Sprzedaż energii elektrycznej

Konsumenci podpisują umowy o zakup energii elektrycznej z przedsiębiorstwami segmentu obrotu. Sprzedaż energii jest prowadzona oddzielnie od jej dystrybucji, którą zajmują się firmy przesyłu i dystrybucji. Aby upewnić się, że firma, z którą zawiera się umowę o zakup energii elektrycznej, jest rzetelna, warto sprawdzić czy dane przedsiębiorstwo podpisało kodeks dobrych praktyk. Jest to inicjatywa Towarzystwa Obrotu Energią, która ma na celu określenie zasad gwarantujących, że klienci w kontakcie z firmami nie będą wprowadzani w błąd.