Sprzedawcy energii

Przedsiębiorstwa segmentu obrotu, czyli sprzedawcy energii, to ostatnia część łańcucha zapewniającego dostawy energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Od 1 lipca 2007 roku, kiedy nastąpiła w Polsce liberalizacja rynku energii, wszyscy odbiorcy energii elektrycznej mogą ją kupować od dowolnego wybranego przez siebie sprzedawcy.

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, liczba konsumentów decydujących się na zmianę sprzedawcy energii stale rośnie – od początku procesu liberalizacji na taki krok zdecydowało się aż 337 tys. gospodarstw domowych i niemal 142 tys. innych podmiotów (dane Urzędu Regulacji Energetyki, czerwiec 2015). Klienci z miesiąca na miesiąc są coraz bardziej świadomi możliwości zmiany sprzedawcy energii - każdego miesiąca w 2015 roku, średnio około 10 tys. gospodarstw domowych decydowało się na ten krok.

Jednym ze sposobów na upewnienie się, że firma, z którą rozważamy podpisanie umowy o sprzedaży energii elektrycznej, jest rzetelna jest sprawdzenie, czy dane przedsiębiorstwo podpisało kodeks Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej. Wspomniany kodeks jest inicjatywą Towarzystwa Obrotu Energią, która ma na celu określenie zasad gwarantujących, że klienci w kontakcie z firmami nie będą wprowadzani w błąd. Kodeks zawiera szczegółowe informacje w zakresie czego klienci mogą oczekiwać od rzetelnych sprzedawców.

Sposób przygotowania rachunku za energię elektryczną jest związany z typem licznika wykorzystywanego do pomiaru zużycia energii elektrycznej. Tradycyjne liczniki, w odróżnieniu od inteligentnych liczników, nie umożliwiają automatycznego przesyłania danych pomiarowych. Dzięki wprowadzeniu inteligentnych liczników nie są potrzebne wizyty inkasentów, a rachunki wystawiane są za zużycie rzeczywiste. Konsumenci energii otrzymają także możliwość bieżącego monitorowania i oszczędzania energii. Nie bez znaczenia dla każdego gospodarstwa domowego będzie szybsze wykrywanie i naprawa usterek w sieci.

Co ważne, sprzedawcy energii elektrycznej są jednocześnie klientami nabywającymi energię elektryczną i inne usługi z nią związane od innych podmiotów. Nabycie energii elektrycznej umożliwia np. Towarowa Giełda Energii, na której aktywne są największe przedsiębiorstwa z sektora energetycznego. Inną umową zawieraną przez sprzedawców jest tzw. generalna umowa dystrybucji (GUD) podpisywana z dystrybutorem, która umożliwia sprzedawcom sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców na terenie działania wybranego OSD. Pełną listę sprzedawców, który zawarli GUD można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.