Producenci energii

Producenci energii elektrycznej to pierwszy fragment łańcucha dostaw energii elektrycznej. To oni odpowiadają za wytworzenie energii, która następnie jest przesyłana i dystrybuowana do odbiorców końcowych. Wśród producentów wyróżniamy m.in. elektrownie oparte o paliwa takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny czy gaz ziemny, a także elektrownie jądrowe (nie występujące na razie w Polsce), wiatrowe, słoneczne, wodne, na biomasę czy biogaz. 

Produkcja energii elektrycznej opiera się w Polsce przede wszystkim na wykorzystaniu węgla kamiennego i brunatnego. W 2013 roku elektrownie korzystające z tych dwóch typów paliw wytworzyły odpowiednio 81 568 GWh i 56 150 GWh energii elektrycznej. Trzecie w kolejności były odnawialne źródła energii, które odpowiadały za produkcję 17 066 GWh. Paliwa gazowe – 5 247 GWh, i pozostałe paliwa – 4 526 GWh, uzupełniały listę nośników energii wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej .

Na poziomie Unii Europejskiej, w analogicznym okresie źródła konwencjonalne były odpowiedzialne za 50 % wyprodukowanej energii elektrycznej, a elektrownie jądrowe za 27 %. Hydroenergia wykorzystywana była przy produkcji 12 % energii elektrycznej, energia wiatrowa - 8 %, a pozostałe źródła energii - 3   %.

Największą elektrownią w Polsce jest elektrownia w Bełchatowie. Po kompleksowej modernizacji zakończonej w styczniu 2015 roku moc osiągalna bełchatowskiej elektrowni wzrosła do 5400 MW. Jest to około 14% mocy osiągalnej w całej polskiej energetyce zawodowej. W czerwcu 2014 roku serwis wnp.pl sklasyfikował elektrownię Bełchatów jako 25. największą elektrownię na świecie. Inne kluczowe elektrownie to: Kozienice, Opole, Dolna Odra, Rybnik, Połaniec i Pątnów.

Zużycie energii elektrycznej w Polsce z uwzględnieniem strat i różnic bilansowych w 2013 roku wyniosło 160 036 GWh. Krajowa produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie wyniosła 164 557 GWh, czyli 4 275 kWh na jednego mieszkańca Polski. Jednocześnie, moc zainstalowana w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym na koniec 2013 roku wynosiła 38 647 MW, podczas gdy maksymalne zapotrzebowanie mocy  osiągnęło poziom 24 761 MW.