Partnerzy

Kampania edukacyjna „Polska. Z Energią Działa Lepiej.”, ze względu na swój ogólnopolski zasięg i znaczenie realizowanych działań została objęta patronatem honorowym Ministra Gospodarki, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej. Założenia i cele realizowane w ramach kampanii wspierają działania Ministerstwa Gospodarki, którego misją jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Kampania edukacyjna „Polska. Z Energią Działa Lepiej.” wpisuje się również w zadania wypełniane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmierzające do tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Część działań realizowanych w ramach kampanii jest skierowana bezpośrednio do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, do których swoje publikacje adresuje Serwis Samorządowy PAP.

 

Ministerstwo Gospodarki jest profesjonalną instytucją, która w porozumieniu z partnerami społecznymi, realizuje politykę gospodarczą rządu oraz aktywnie uczestniczy w pracach Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych. Priorytety strategiczne Ministerstwa Gospodarki to: wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności; lepsze regulacje prawne; partnerstwo dla rozwoju gospodarczego; umocnienie polskiej marki na rynku międzynarodowym; bezpieczeństwo gospodarcze kraju; sprawna administracja.

 

Urząd Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji. Obowiązki i kompetencje Prezesa URE są ściśle związane z polityką państwa w zakresie energetyki, tzn. warunkami ekonomicznymi funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, koncepcją funkcjonowania rynku oraz wymaganiami wynikającymi z obowiązku dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej.

 

Serwis Samorządowy PAP jest środowiskowym portalem internetowym przeznaczonym dla samorządów terytorialnych. Czytają go samorządowcy: szefowie gmin, powiatów i województw, sekretarze, skarbnicy oraz pracownicy urzędów samorządowych wszystkich szczebli. Wśród czytelników materiałów opracowywanych przez dziennikarzy PAP – artykułów, wywiadów, czatów, opinii i porad ekspertów, informacji o pracach rządu, Sejmu i Senatu dotyczących zadań realizowanych przez samorząd terytorialny – są także pracownicy oświaty, dziennikarze, pracownicy urzędów centralnych i sympatycy – mieszkańcy polskich samorządów. Wśród poruszanych tematów najważniejsze są zagadnienia związane z edukacją, finansami, prawem, środowiskiem, e-administracją czy absorpcją środków unijnych.

 

Kampania edukacyjna „Polska. Z Energią Działa Lepiej.” jest wspierana również przez innych partnerów, z którymi PTPiREE współpracuje przy realizacji poszczególnych działań edukacyjnych.