Organizator

Organizatorem kampanii i koordynatorem prowadzonych działań jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

PTPiREE powstało w 1990 roku w czasie polityczno-ekonomiczno-społecznej transformacji, którą przechodziła Polska, a wraz z nią sektor energetyczny. W takich okolicznościach zrodziła się oddolna koncepcja powołania organizacji zdolnej do wypracowywania najkorzystniejszych rozwiązań mających na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Podobne zrzeszenia funkcjonujące w innych sektorach energetycznych, popularne w innych krajach europejskich, powstały już po powołaniu PTPiREE.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, poprzez integrację interesów sektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, budowę platformy dla wymiany poglądów i wypracowywania wspólnych stanowisk, działa na rzecz stabilności, wysokiej jakości i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do każdego odbiorcy w Polsce już przeszło ćwierć wieku. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej skupia największych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Operatora Systemu Przesyłowego, a w ramach realizacji kampanii „Polska. Z Energią Działa Lepiej.” współpracuje z Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, TAURON Dystrybucja oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne.