Idea kampanii

Niezawodność dostaw energii elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla odbiorców końcowych - zarówno dla każdego polskiego gospodarstwa domowego, jak i wszystkich instytucji i przedsiębiorstw działających na terenie kraju. Jest ona wynikiem działalności podejmowanej przez operatorów, czyli przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii, funkcjonujących na rynku energii elektrycznej, którego kręgosłup stanowi Krajowy System Elektroenergetyczny. Wśród Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w Polsce znajdziemy pięć największych firm, które działają w określonych regionach Polski. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. to z kolei Operator Systemu Przesyłowego działający na terenie całego kraju. Mimo strategicznej roli pełnionej przez sektor dystrybucji i przesyłu energii, wiedza i świadomość społeczna dotycząca tego segmentu jest nadal ograniczona. Z uwagi na to, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej podjęło decyzję o przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej dotyczącej rynku energii elektrycznej w Polsce.

W ramach kampanii edukacyjnej „Polska. Z Energią Działa Lepiej.” PTPiREE prowadzi szereg różnorodnych działań skierowanych do klientów indywidualnych, mediów, właścicieli gruntów oraz decydentów. Celem realizowanych aktywności jest przede wszystkim zwiększenie świadomości na temat roli i efektów działań operatorów oraz bieżących wyzwań związanych z zapewnieniem niezawodnego przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Kampania edukacyjna prezentuje zalety prowadzenia długofalowej i stabilnej polityki regulacyjnej oraz wspierania modernizacji i inwestycji sieci ze strony organizacji rządowych.