Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne odbiorców energii elektrycznej w Polsce jest oparte o stabilność funkcjonowania urządzeń i instalacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Realizowanie kompleksowych programów inwestycyjnych oraz konsekwentne wprowadzanie innowacji i nowoczesnych rozwiązań technicznych przez Operatorów pozwala na poprawę niezawodności dostaw energii elektrycznej będących podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wśród implementowanych projektów znajdują się m.in. opracowywanie koncepcji rozwoju linii najwyższego, wysokiego, średniego i niskiego napięcia, zwiększanie zakresu prac pod napięciem czy modernizacja i budowa nowej infrastruktury sieciowej.

Jednym z głównych wyzwań dla bezpieczeństwa i stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest konieczność zapewnienia ciągłego, dokładnego równoważenia zapotrzebowania i produkcji energii elektrycznej. Brak możliwości przechowywania energii elektrycznej na skalę przemysłową jest związany z potrzebą zapewnienia bezawaryjnego działania systemu elektroenergetycznego. Dotyczy to zarówno przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej za pomocą sieciowej infrastruktury energetycznej jak również jednoczesnego zapewnienia produkcji energii elektrycznej na poziomie wystarczającym do pokrycia bieżącego zapotrzebowania. Jest to szczególnie ważne w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii zapewniających nieregularną produkcję energii.

Jednym ze sposobów zwiększania bezpieczeństwa energetycznego jest budowanie i modernizacja połączeń polskiego systemu elektroenergetycznego z systemami innych państw. Obecnie, Krajowy System Elektroenergetyczny łączy się z systemami krajów takich jak Szwecja, Niemcy, Czechy czy Słowacja. Dodatkowo, inwestycja polegająca na budowie tzw. mostu energetycznego z Litwą jest w ostatniej fazie realizacji. Prowadzone są również analizy dotyczące odbudowy połączenia elektroenergetycznego 750kV z Ukrainą Rzeszów - Chmielnicka. Wystarczające połączenia międzysystemowe umożliwiają import lub eksport energii elektrycznej w zależności od popytu po stronie odbiorców końcowych.

Stabilność rozwiązań regulacyjnych i strategii rozwoju sektora ma szczególne znaczenie pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Określenie priorytetów i zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej, w szczególności w zakresie segmentu przesyłu i dystrybucji, pozwala na przygotowanie kompleksowych planów inwestycyjnych i modernizacyjnych. Przejrzyste i niezmienne rozwiązania legislacyjne mają pozytywne przełożenie na możliwości pozyskiwania finansowania i niezakłócony przebieg prowadzonych działań, tym samym prowadząc do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.