Newsletter 4

 

Kompendium wiedzy samorządowej​

 

Jakie są samorządowe korzyści z inwestycji liniowych? Co mogą zrobić samorządy by korzystać z lepszej jakości energii elektrycznej? Jakie działania podjąć, gdy nagle gaśnie światło? Jak szybko i sprawnie przyłączyć się do sieci? Newsletter samorządowy, którego finalną edycję oddajemy do Państwa dyspozycji, zawiera odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące funkcjonowania rynku energii elektrycznej. Czego jeszcze mogliśmy dowiedzieć się w ramach newslettera?

Newsletter przeznaczony dla samorządowców jest jednym z elementów kampanii Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej „Polska. Z energią działa lepiej.” Poszczególne artykuły newslettera w przejrzysty sposób przedstawiały różne praktyczne zagadnienia dotyczące rynku energii, ważne w codziennej pracy każdego samorządowca. Pierwszym poruszonym tematem były korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z inwestycji energetycznych – Inwestycje sieciowe to nowe miejsca pracy. W kolejnych tekstach przedstawione zostały sposoby, w które samorządy mogą współpracować ze spółkami energetyczni na rzecz skracania czasu realizacji inwestycji – Rola samorządów a powodzenie inwestycji liniowych. Warto podkreślić w tym miejscu, że współpraca tego rodzaju w przypadku sześciu samorządów została również nagrodzona grantami inwestycyjnymi w wysokości 15 tysięcy złotych w konkursie PTPiREE „Samorząd Przyjazny Energii”. Szczegółowy opis zgłoszonych projektów został opublikowany w tekście Samorządy docenione.

Newsletter samorządowy to także zbiór kluczowych informacji przydatnych w codziennej pracy samorządowców i mieszkańców. Zwięzłe omówienie odpowiedzialności różnych spółek działających na rynku energii wraz z podaniem ich danych kontaktowych to temat publikacji Co zrobić, by móc korzystać z energii elektrycznej? Został w niej przedstawiony podział rynku energii elektrycznej pomiędzy cztery segmenty: wytwarzanie, przesył, dystrybucję i obrót, a także wskazane obszary działania poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych – czyli spółki zapewniające transport energii do klientów i będące najbliżej ich.

Dzięki newsletterowi mieszkańcy mogą łatwo dowiedzieć się w jaki sposób należy sprawnie dokonać przyłączenia ich budynków do sieci elektroenergetycznej. Odpowiednia procedura została przedstawiona w formie graficznej w artykule Darmowy poradnik przyłączeniowy dla mieszkańców Twojej gminy. Zapraszamy do bezpłatnego umieszczania naszego poradnika na Państwa stronach internetowych i w urzędach.

Komplet informacji opracowanych z myślą o samorządowcach w ramach newslettera znajduje się na stronie internetowej kampanii PTPiREE „Polska. Z energią działa lepiej.” - http://zenergiadzialalepiej.pl/dla-samorzadowcow/newsletter-1. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z PTPiREE lub poszczególnymi operatorami właściwymi dla Państwa lokalizacji.

Newsletter samorządowy i kampania edukacyjna Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zostały objęte patronatami honorowymi Ministra Gospodarki i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz patronem medialnym Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej.