Newsletter 4

 

Poprawa jakości energii i zmniejszenie wydatków​​

 

Udana współpraca ze spółkami z branży energetycznej nabiera nowego znaczenia, albowiem od niej w dużej mierze zależy także efekt działań samorządów – podkreśla Robert Starzyński, wójt gminy Sulików. W naszej gminie praktycznie do minimum została zmniejszona awaryjność sieci związana z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak wichury czy oblodzenia.

Reprezentowana przez Pana gmina została uhonorowana tytułem „Samorząd Przyjazny Energii” w konkursie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Gratulujemy nagrody przyznanej za działania gminy związane ze zwiększaniem niezawodności dostaw energii! Mógłby Pan przybliżyć nam te działania?

Robert Starzyński, wójt gminy Sulików: W naszej gminie realizujemy szereg długoterminowych projektów związanych z niezawodnością dostaw energii do mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji. Jednym z przykładów jest 5-letni program modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego, który swoim zasięgiem objął wszystkie miejscowości gminy. W ramach tej inwestycji, w miejscowościach dotąd pozbawionych oświetlenia drogowego, wybudowane zostały nowe punkty oświetleniowe. W wyniku modernizacji, część istniejących linii napowietrznych została przebudowana na kablowe, co przyniosło zarówno wymierne efekty techniczne, jak również korzyści finansowe. Praktycznie do minimum została zmniejszona awaryjność sieci związana z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak wichury czy oblodzenia. Zlikwidowano również spadki napięć, które znacznie utrudniały pracę urządzeń zasilanych energią elektryczną w gospodarstwach domowych i obiektach handlowych. Poprawa jakości dostarczanej energii wpłynęła na wielkość zużycia przez poszczególnych odbiorców, a tym samym obniżeniu uległy comiesięczne opłaty. Dla nas, jako gminy, wymiana starych lamp ulicznych na energooszczędne pozwoliła na zmniejszenie wydatków na zakup energii o około 50 tysięcy złotych rocznie.

Wyższa jakość dostarczanej energii, generowane oszczędności, krótsze i rzadsze przerwy w dostawach energii. Jakie inne korzyści odniosła Pana gmina dzięki projektom wymienianym w zgłoszeniu do konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”?

Robert Starzyński, wójt gminy Sulików: Od lat konsekwentnie realizujemy kampanie edukacyjno-promocyjne, które łączymy z konkursami przeprowadzanymi wśród mieszkańców, dzieci i młodzieży. Pozwalają one na zwiększanie świadomości społecznej na temat potrzeb modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej w regionie i gminie. W czasie przygotowań do inwestycji, jest to jeden z kluczowych elementów wspierających wypracowywanie porozumień, które uwzględniają merytoryczne argumenty wszystkich zaangażowanych stron, w tym mieszkańców.

Kolejną korzyścią jest stały dostęp do wiedzy na temat możliwości współpracy z firmami zajmującymi się dystrybucją energii, sposobów obniżenia kosztów dostaw energii czy nowoczesnych technologii wykorzystywanych w oświetleniu ulicznym. Wspomnianą wiedzę i doświadczenie zdobywamy dzięki regularnemu udziałowi przedstawicieli gminy Sulików w konferencjach, sympozjach i spotkaniach spółek z branży energetycznej. Jednym z ostatnich przykładów tego rodzaju działań był udział w Uroczystości Jubileuszowej z okazji XXV-lecia PTPiREE.

Jaki był powód, dla którego Pana gmina postanowiła zgłosić się do konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”?

Robert Starzyński, wójt gminy Sulików: Jako gmina od lat w skuteczny i długofalowy sposób wdrażamy zasady zrównoważonego rozwoju. Dostrzegamy znaczne możliwości ograniczenia zużycia energii, co nie tylko pozytywnie wpływa na środowisko, ale także przynosi nam inne wymierne korzyści, również w dłuższym okresie czasu. Udział w konkursie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej dał nam szansę na zaprezentowanie naszych działań w zakresie efektywności energetycznej i doświadczeń, które staramy się jak najlepiej wykorzystywać w codziennej pracy. Zgłoszone przez nas projekty mają duży wpływ na promocję gminy, a także pokazują dobre relacje z przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na terenie naszej gminy.

Czy współpraca samorządów z przedsiębiorstwami energetycznymi jest ważna? Jakich rad udzieliłby Pan gminom i przedsiębiorstwom rozważającym nawiązanie tego rodzaju współpracy? 

Robert Starzyński, wójt gminy Sulików: Współpraca samorządów z przedsiębiorstwami energetycznymi jest bardzo ważna. Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego najniższego szczebla są zobowiązane ustawowo do realizacji szeregu działań związanych z zaopatrzeniem mieszkańców i firm w energię elektryczną. Udana współpraca ze spółkami z branży energetycznej nabiera nowego znaczenia, albowiem od niej w dużej mierze zależy także efekt działań samorządów. Realizacja kluczowych inwestycji związanych z poprawą jakości pracy sytemu elektroenergetycznego oraz pewniejszych dostaw energii elektrycznej w znacznym stopniu zależy od decyzji samorządów, które wydają  różnego rodzaju pozwolenia. Bez udanej współpracy na linii samorząd – przedsiębiorstwo energetyczne wiele z nich nie byłoby realizowane w tak sprawny sposób jak dzieje się to dzisiaj. Jako gmina Sulików, mamy nadzieję na kontynuację owocnej współpracy również w przyszłości.