Newsletter 4

 

Korzystając z inteligentnych sieci​

 

Poprawa efektywności energetycznej, i związana z tym możliwość oszczędności, to główne powody stojące za wprowadzaniem nowoczesnych sieci energetycznych, zwanych także inteligentnymi. Nowe rozwiązania i wdrażane technologie oferują klientom szereg korzyści, wśród których można wskazać obniżenie rachunków za energię czy podniesienie komfortu usług. Czym właściwie są inteligentne sieci energetyczne?

Sieć inteligentna, nazywana również „Smart Grid”, to jedno z najefektywniejszych rozwiązań dla unowocześnienia i ulepszenia naszego systemu elektroenergetycznego. Jest to tradycyjna sieć elektroenergetyczna, która została wyposażona w zaawansowane technologie informatyczne i telekomunikacyjne. W jej skład wchodzą m.in. specjalistyczne telekomunikacyjne urządzenia pomiarowe i zabezpieczające.

Wdrożenie nowoczesnych technologii ma na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy uczestnikami rynku energii, czyli wytwórcami, operatorami, spółkami obrotu i klientami. Umożliwia to również coraz sprawniejsze lokalizowanie awarii w sieci i ich możliwie szybkie usuwanie. Inteligentne sieci przyczyniają się również do optymalizacji wykorzystania sieci przesyłowych i tym samym, do zmniejszenia liczby awarii. Dla klientów oznacza to znaczne ograniczenie liczby i długości przerw w dostawach energii.

Kluczowymi elementami nowoczesnej sieci są system inteligentnego opomiarowania oraz licznik zdalnego pomiaru, zwany także inteligentnym licznikiem. Dane, które pochodzą z nowych liczników nie muszą być spisywane przez inkasentów. Jest to znaczne ułatwienie w porównaniu ze starszymi rozwiązaniami, które wymagały wizyty osoby spisującej dane dotyczące zużycia energii. Dzięki inteligentnym licznikom informacje te są udostępniane klientom za pomocą specjalnie przygotowanych portali internetowych i aplikacji. W ten sposób zyskują oni możliwość codziennego monitorowania zużycia energii i podejmowania kroków na rzecz generowania oszczędności. Przykładowo, mogą wybrać taryfę dopasowaną do indywidualnego profilu zużycia energii, która oferuje niższe ceny za energię zużywaną w określonych godzinach.

Inteligentne opomiarowanie to również rozliczanie za faktyczne zużycie energii elektrycznej. Oznacza to, że rachunki otrzymywane przez odbiorców nie są oparte, jak dotychczas, o prognozy. Dzięki inteligentnym licznikom klienci są nie tylko bardziej świadomi własnego zużycia energii, ale również mogą zadbać o środowisko, wybierając energooszczędne urządzenia i oświetlenie.

Inteligentne sieci nawiązują do tzw. idei smart cities i są integralną częścią infrastruktury inteligentnych miast. Jednym z przykładów jest tutaj Kalisz, na którego całym obszarze zainstalowano inteligentne opomiarowanie. Było to pierwsze w Polsce miasto w całości objęte tym nowoczesnym rozwiązaniem. Jego mieszkańcy nie tylko otrzymują rachunki za energię elektryczną wystawione w oparciu o ich rzeczywiste zużycie, ale również mogą sprawdzać pobór energii w swoich domach, korzystając ze specjalnej strony internetowej. Na swoich indywidualnych profilach znajdują m.in. aktualny stan licznika i poziom zużycia energii w wybranym czasie. Pozwala to na porównywanie obecnej konsumpcji energii ze średnim zużyciem dla własnej taryfy. Kaliszanie mają również możliwość włączenia funkcji informowania smsem o nadchodzących przerwach w dostawie energii bądź awarii, dzięki czemu mogą z wyprzedzeniem przygotować się na ewentualne utrudnienia związane z pracami modernizacyjnymi.

Inteligentne sieci umożliwiają także podłączenie do systemu elektroenergetycznego małych jednostek wytwórczych energii, tzw. mikroinstalacji. Przyłączenie małych farm wiatrowych czy paneli słonecznych pozwala konsumentom nie tylko wytwarzać energię na własne potrzeby, ale także oddawać jej nadwyżki do sieci obsługiwanej przez odpowiedniego dla regionu operatora systemu dystrybucyjnego. Po dodatkowe informacje na temat przyłączenia własnych źródeł energii, zapraszamy do artykułu Jak produkować energię elektryczną na własne potrzeby?