Newsletter 4

 

Samorządy docenione​

 

Granty inwestycyjne o wartości 15 tysięcy złotych - nagrodę główną w konkursie „Samorząd Przyjazny Energii” otrzymało sześć jednostek samorządu terytorialnego reprezentujących różne regiony kraju. Jakie działania, inicjatywy i starania na rzecz niezawodności dostaw energii elektrycznej mogą podjąć samorządy by w przyszłości otrzymywać podobne nagrody?

Niezawodność dostaw energii elektrycznej do mieszkańców, firm i instytucji to wyższa jakość życia, możliwość rozwoju gospodarczego i poczucie bezpieczeństwa. Za zapewnienie ciągłości dostaw energii odpowiadają operatorzy systemów dystrybucyjnych działający na określonych obszarach Polski oraz operator systemu przesyłowego, który operuje na terenie całego kraju. Ich działania są podejmowane we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne zapewnianie bezpieczeństwa i gwarancji nieprzerwanych dostaw energii do mieszkańców. Ogłaszając konkurs „Samorząd Przyjazny Energii”, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wspiera rozwój współpracy pomiędzy spółkami energetycznymi a samorządami. Projekty zgłoszone w konkursie to także przykłady efektywnych działań nagradzanych w konkursach.

Gmina Kościan, Gmina Zalewo, Gmina Lubycza Królewska, Urząd m. st. Warszawy – Jednostka budżetowa Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, Gmina Sulików oraz Gmina Stanisławów. Na liście laureatów konkursu „Samorząd Przyjazny Energii” znalazły się samorządy z różnych regionów Polski. W swoich zgłoszeniach przesłanych do PTPiREE włodarze zaprezentowali szeroki wachlarz zrealizowanych działań.

Inicjatywy gminy Kościan, której energię dostarcza Enea Operator, cechowało wyjątkowo perspektywiczne planowanie działań na rzecz ciągłego rozwoju, które wpisują się w projekty modernizacyjne operatora. Wsparcie dla szeregu inwestycji, w tym przebudowy sieci napowietrznej na kablową, zrealizowanych przez gminę wynikało ze świadomości ich znaczenia dla dalszego rozwoju gospodarczego. Niezawodność dostaw energii elektrycznej jest kluczem do pozyskiwania kolejnych inwestorów i tworzenia miejsc pracy. W gminie Kościan, w wyniku współpracy ze spółką energetyczną, mieszkańcy zgodzili się na modernizację linii zasilających ich posesje, a także sami, na własny koszt, przebudowali wewnętrzne zalicznikowe linie zasilające na terenie ich domów i firm.

Potwierdza to Danuta Wolniewicz, dyrektor Enea Operator Rejon Dystrybucji Leszno: Praca z nimi to prawdziwa przyjemność, nawet w trudnych sprawach potrafimy wspólnie znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Wielką wartością dla mnie jest również fakt, że gmina buduje świadomość energetyczną wśród swoich mieszkańców, pełniąc tym samym rolę naszego ambasadora w terenie. Obsługując dziesiątki tysięcy klientów, nie bylibyśmy w stanie sami dotrzeć do poszczególnych społeczności lokalnych. Tym bardziej doceniam pracę wójta Andrzeja Przybyły oraz jego współpracowników i serdecznie za nią dziękuję.

Dwa kolejne nagrodzone zgłoszenia zostały przesłane przez gminę Zalewo z terenu działania ENERGA-OPERATOR i gminę Lubycza Królewska z terenu działania PGE Dystrybucja. Gmina Zalewo została wyróżniona za aktywne działania i reprezentowanie mieszkańców w ramach inwestycji „Budowy stacji Główny Punkt Zasilania Zalewo”. Władze gminy prowadziły czynny dialog z mieszkańcami, dzięki czemu na całym obszarze miasta i gminy Zalewo osiągnięto poprawę jakości i bezpieczeństwa dostarczanej energii. Nowa stacja umożliwiła także zaspokojenie potrzeb osób występujących o przyłączenie do sieci nowych budynków.

Marek Żyliński, burmistrz gminy Zalewo, podkreśla: Jesteśmy dumni, że udało nam się osiągnąć tak wiele w tak krótkim czasie. Intensywnie wspieraliśmy budowę stacji elektroenergetycznej jako element naszych codziennych działań. Wygrana w konkursie PTPiREE to dla nas duży sukces i szansa na dalszy rozwój i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców. Jesteśmy wdzięczni za docenienie prowadzonych przez nas prac i działań.

W przypadku gminy Lubycza Królewska nagrodzona została wzorowa współpraca w sytuacji kryzysowej podczas masowej awarii spowodowanej oblodzeniem. Stały kontakt z centrum dyspozytorskim Rejonu Energetycznego Tomaszów Lubelski, udostępnienie dodatkowych urządzeń, wsparcie dla monterów w terenie oraz bieżące informowanie mieszkańców. Te działania pozwoliły na skrócenie czasu braku dostaw energii. Dodatkowo, w wyniku zdobytych doświadczeń, gmina podpisała z PGE Dystrybucja stałe Porozumienie dotyczące zasad współpracy w takich sytuacjach w przyszłości.

Jednostka budżetowa Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie oraz gmina Stanisławów zostały uhonorowane za współpracę przy realizacji inwestycji sieciowych w województwie mazowieckim. Współpracując z RWE Stoen Operator, Zarząd Dróg Miejskich koordynował działania w pasach drogowych na terenie Warszawy. Pozwoliło to na znaczne usprawnienie pracy przy prowadzonych inwestycjach i skrócenie ich czasu. W gminie Stanisławów zostały zrealizowane inwestycje prowadzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Mają one strategiczne znaczenie dla rozwoju województwa mazowieckiego i regionu całej północno-wschodniej Polski. Budowa stacji 400 kV Stanisławów oraz linii 400 kV Miłosna – Siedlce – Ujrzanów jest źródłem bezpieczeństwa i pewności dostaw energii elektrycznej dla kilkuset tysięcy klientów.

Ostatnie nagrodzone zgłoszenie w konkursie „Samorząd Przyjazny Energii” zostało opracowane przez gminę Sulików z terenu działania TAURON Dystrybucja. Szczegółowy opis działań realizowanych przez gminę, które mogą być wzorem dla innych samorządów, znajdą Państwo w wywiadzie z przedstawicielem gminy w artykule Poprawa jakości energii i zmniejszenie wydatków.