Newsletter 3

 

Korzyści ze współpracy ze spółkami energetycznymi -
wywiad z 
Adamem Olszewskim, dyrektorem Departamentu Innowacji w ENERGA-Operator

 

Wykonanie dużych inwestycji w infrastrukturę energetyczną przynosi skutki, które będą odczuwane przez lokalne społeczności przez długie lata. To przede wszystkim poprawa ciągłości zasilania, co dla mieszkańców oznacza zmniejszenie liczby i długości przerw w dostawach energii. Świadomość samorządów w tym zakresie jest znacznie wyższa niż jeszcze kilka lat temu. - mówi Adam Olszewski, dyrektor Departamentu Innowacji w ENERGA-Operator.

 

W ramach pilotażowego projektu „Smart Toruń” Grupa Energa wdrożyła nowoczesne rozwiązania z zakresu inteligentnej sieci energetycznej. Na czym one polegają i jakie korzyści oferują?

Adam Olszewski, dyrektor Departamentu Innowacji w ENERGA-Operator: „Smart Toruń” to wspólny wysiłek czterech różnych spółek: wytwórczej, dystrybucyjnej, obrotu energią i zajmującą się oświetleniem ulicznym, z Grupy Energa. Każda ze spółek, w swoim zakresie, dokonała znacznych inwestycji na obszarze projektu i w ten sposób powstała tzw. inteligentna sieć wyposażona w zaawansowane rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne. Dzięki nim, możliwe jest m.in. szybsze lokalizowanie awarii i zdalne kontrolowanie zużycia energii. Na projekt składało się wybudowanie największej w Polsce elektrowni fotowoltaicznej, wymiana ponad 270 opraw ulicznych na energooszczędne, czy zainstalowanie w kilkudziesięciu punktach rozwiązań „sieci domowych” (home area network). Te rozwiązania mają za zadanie umożliwienie przesyłania informacji do klientów na bieżąco poprzez stronę internetową oraz poprawę komfortu życia mieszkańców poprzez zautomatyzowanie urządzeń w domu. Część zadań projektu „Smart Toruń”, które zostały zrealizowane przez ENERGA-OPERATOR, objęły swoim zasięgiem ponad 100 tysięcy punktów dostaw, czyli około 200-250 tysięcy mieszkańców. Dzięki opisanym inwestycjom w obszarze projektu zdecydowanie zwiększyła się niezawodność dostaw energii elektrycznej.


Czy społeczności lokalne są świadome korzyści związanych z realizacją inwestycji w inteligentne sieci?

Świadomość samorządów jest znacznie wyższa niż jeszcze kilka lat temu. Wykonanie dużych inwestycji w infrastrukturę energetyczną przynosi skutki, które będą odczuwane przez lokalne społeczności przez długie lata. To przede wszystkim poprawa ciągłości zasilania, co dla mieszkańców oznacza zmniejszenie liczby i długości przerw w dostawach energii. Wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania to także szansa na uzyskanie zauważalnych oszczędności przy opłatach za energię. Watro też zaznaczyć, że inwestycje wykonane przez cztery spółki Grupy Kapitałowej Energa przyczyniają się do znacznego ograniczenia emisji dwutlenku. Innymi słowy, dzięki nim wszyscy oddychamy czystszym powietrzem.
 

„Smart Toruń” swoim zasięgiem objął sieć energetyczną znajdującą się na terenie dziesięciu  gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Jakie działania mogą podjąć samorządy zainteresowane tym, by w przyszłości podobne inwestycje zostały przeprowadzone na ich terenie?

W ramach „Smart Toruń” - projektu o wartości ponad 81 mln zł, który został objęty wsparciem z programu specjalnego „Inteligentne sieci energetyczne” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - byliśmy zobowiązani do włączenia w projekt odnawialnego źródła wytwórczego. Zaplanowana wcześniej budowa elektrowni fotowoltaicznej w Czernikowie była już na zaawansowanym etapie pozyskiwania pozwoleń. Mając wykonaną część pracy w tym zakresie, przeprowadziliśmy analizy naszej infrastruktury, szczególnie pod kątem korzyści wynikających z wprowadzenia inteligentnych rozwiązań sieciowych. Te działania pozwoliły na wybór obszaru sieci dobrze przygotowanego do modernizacji i jednocześnie o bardzo dobrych prognozach skutków po wprowadzeniu zmian.

Przygotowując projekty często wybieramy obszary, na których w przeszłości współpraca z samorządami przebiegała w dobrej atmosferze. Ważne jest także, aby w gminach uporządkowane były plany zagospodarowania przestrzennego. Te działania zwiększają szanse na wybór danej gminy jako lokalizacji inwestycji. Na początku października w czasie Uroczystości Jubileuszowej Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej miałem okazję obserwować rozdanie nagród w konkursie „Samorząd Przyjazny Energii”. Przedstawiciele wyróżnionych gmin podkreślali, że ich wcześniejsze doświadczenia wyniesione z pracy w energetyce lub studiów z tego zakresu okazały się bardzo pomocne, gdy pojawiła się możliwość inwestycji. Działania sześciu laureatów konkursu „Samorząd Przyjazny Energii” na rzecz niezawodności dostaw energii zostały nagrodzone grantami inwestycyjnymi w wysokości 15 tysięcy złotych.

Niezawodność dostaw energii elektrycznej pełni kluczową rolę wspierając rozwój gospodarczy poszczególnych regionów Polski. Jakie są najważniejsze działania, którą mogą podejmować samorządy i spółki energetyczne pracujące na rzecz bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców kraju?

Poza działaniami wymienionymi wcześniej, sieciowe przedsiębiorstwa energetyczne mogą współdziałać z samorządami, które inwestują w odnawialne źródła energii  np. poprzez jednoczesne aplikowanie o dofinansowanie. W ten sposób zapewnione może zostać dostosowanie rozwoju sieci do tempa budowania przez prosumentów nowych przydomowych źródeł energii. Według obowiązujących w Polsce regulacji, spółki sieciowe, w tym ENERGA-Operator, odliczają pełną kwotę tego rodzaju dofinansowania z taryfy za energię. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu nasi klienci nie tylko mogą czerpać korzyści z inwestycji, ale także ich rachunki nie są obciążane dodatkowymi kosztami.