Newsletter 3

 

Samorządy nagrodzone podczas Jubileuszu PTPiREE

 

7 października w Warszawie odbyła się Uroczystość Jubileuszowa XXV-lecia Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. W obchodach ćwierćwiecza działalności PTPiREE udział wzięli m.in. Jerzy Witold Pietrewicz, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki, Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, prezesi zarządów największych spółek operatorskich w Polsce i reprezentanci sześciu jednostek samorządu terytorialnego nagrodzonych w konkursie „Samorząd Przyjazny Energii”.

Uroczystość Jubileuszowa została zainaugurowana przez dyrektora Biura Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Pana Wojciecha Tabisia, po czym zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia jubileuszowego filmu. Materiał przygotowany przez PTPiREE przedstawiał dokonania operatorów w ciągu ostatnich dwóch i pół dekady oraz podkreślał rolę społeczną i gospodarczą pełnioną przez sektor. Podkreślano w nim, że inwestycje operatorów o wartości prawie 30 mld złotych zrealizowane w latach 2010-2014 pozwoliły na stworzenie wielu nowych miejsc pracy i poprawę wskaźników jakości dostaw energii nawet o niemal 40%.

Bezpośrednio po filmie jubileuszowym prowadzący Uroczystość, Radek Brzózka, zaprosił na scenę prezesa zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Pana Roberta Stelmaszczyka. W swoim wystąpieniu prezes PTPiREE podkreślał, jak bardzo zmieniła się polska elektroenergetyka w ciągu ostatnich 25 lat. Przypomniał też początki działalności Towarzystwa, które przypadły na lata transformacji ustrojowej Polski.

Wydaje się, że energia elektryczna to dobro tak powszechne jak tlen – jednakże szczególnie w takim dniu jak ten, warto pamiętać, że abyśmy wszyscy mogli cieszyć się z jej dobrodziejstw, sztab ludzi czuwa dzień i noc nad bezpiecznym przesłaniem i dystrybucją energii na terenie całego kraju. Dwudziestopięciolecie naszej organizacji to także odpowiedni moment by pokazać, co udało nam się osiągnąć. W dniu Jubileuszu PTPiREE chcemy podziękować dziesiątkom tysięcy pracowników sektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej za dwadzieścia pięć lat codziennego wysiłku i starań o to, by zapewnić każdemu klientowi w Polsce niezawodne zasilanie niezależnie od warunków pogodowych. ­– zaznaczył Robert Stelmaszczyk, prezes PTPiREE.

Kolejnym punktem wydarzenia były wystąpienia zaproszonych gości – Macieja Bando, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Witolda Jerzego Pietrewicza, sekretarza stanu w ministerstwie gospodarki, Edwarda Słomy, zastępcy dyrektora departamentu energetyki w ministerstwie gospodarki oraz Marka Woszczyka, prezesa Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Odpowiadając na pytania przedstawicieli młodego pokolenia energetyków, wymienieni gości zgodnie podkreślali rolę i dokonania sektora, atrakcyjność poszczególnych spółek jako pracodawców, znaczną skalę zmian w ostatnich latach oraz opisywali przyszłe wyzwania.

 

 

Po zakończeniu wystąpienia ostatniego z gości, miała miejsce ceremonia wręczenia nagród laureatom konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”. Na scenę zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich sześciu nagrodzonych gmin oraz Prezesi spółek operatorskich. Pamiątkowe statuetki oraz granty inwestycyjne w wysokości 15 tysięcy złotych otrzymały kolejno: Gmina Stanisławów – teren działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Gmina Kościan – teren działania Enea Operator, Gmina Zalewo – teren działania ENERGA-OPERATOR, Gmina Lubycza Królewska – teren działania PGE Dystrybucja, Urząd m. st. Warszawy - Jednostka budżetowa Zarząd Dróg Miejskich – teren działania RWE Stoen Operator oraz Gmina Sulików – teren działania TAURON Dystrybucja. Włodarze gmin wypowiadający się podczas ceremonii zaznaczali, że mają nadzieję na dalszą efektywną współpracę ze spółkami energetycznymi w przyszłości.

Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie jubileuszowych nagród i serdecznych podziękowań dla byłych prezesów PTPiREE: Stanisława Filipiaka, Dariusza Lubery i Artura Różyckiego. W czasie wydarzenia Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdział Energii Elektrycznej otrzymało również najwyższe wyróżnienie Stowarzyszenia Elektryków Polskich, czyli medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego, za dokonania ostatniego ćwierćwiecza.