Newsletter 2

 

Jak obliczyć, ile energii potrzebuję? I jak ją oszczędzać?

 

Wnioskowana moc przyłączeniowa, która jest jednym z głównych kryteriów realizacji przyłączenia do sieci, wynika bezpośrednio z określenia przewidywanej ilości energii elektrycznej, jaka będzie zużywana przez klienta. Świadomość w tym zakresie jest również warunkiem generowania oszczędności przy płaceniu rachunków. Mimo to, wiele osób nie wie jak wyliczyć, ile energii tak naprawdę potrzebuje. Jak to zrobić? I jak na tym zaoszczędzić?

Dwoma kluczowymi wskaźnikami, za pomocą których określa się zapotrzebowanie na energię nowo przyłączanych klientów są: roczne zużycie energii i zapotrzebowanie na moc. Pierwsze kryterium opisuje to, ile energii zużywamy ogółem w ciągu 12 miesięcy. Drugie odnosi się do maksymalnego jednoczesnego zapotrzebowania na energię wszystkich urządzeń elektrycznych wykorzystywanych przez gospodarstwo domowe lub przedsiębiorstwo. Poprawne wyliczenie obu wskaźników na etapie realizacji przyłączenia pozwala na zapewnienie danemu klientowi możliwości odbioru wystarczającej ilość energii w długiej perspektywie czasu, jak i pełne korzystanie w dowolnej chwili ze wszystkich posiadanych przez niego urządzeń.

Pierwszy krokiem do świadomego korzystania z energii elektrycznej i oszczędności jest sprawdzenie, ile energii zużywają sprzęty wykorzystywane przez nas na co dzień. Najwięcej pochłaniają urządzenia odpowiedzialne za ogrzewanie, takie jak: kocioł c.o. (od 6 kW do 24 kW), przepływowy podgrzewacz wody (3 kW - 24 kW), piec akumulacyjny (1,5 kW – 9 kW), czy bojler elektryczny (1,3 kW – 5 kW). Do urządzeń energochłonnych należy zaliczyć również kuchenkę elektryczną (7 kW – 10 kW), piekarnik (2 kW – 5 kW), czajnik bezprzewodowy, pralkę automatyczną i frytkownicę (każde około 2 kW). Mniej energii zużywają żelazko (0,8 kW – 1,4 kW), odkurzacz (0,5 kW – 1 kW), lodówka (0,6 kW), komputer (0,3 kW) czy telewizor (0,1 kW – 0,15 kW). Wartość zapotrzebowania na moc, którą podajemy operatorowi systemu dystrybucyjnego, musi uwzględniać, oprócz podanych wyżej wartości mocy, współczynnik jednoczesności.

Chcąc dokładnie określić nasze roczne zapotrzebowanie na energię, dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne urządzenia należy zestawić z czasem korzystania z nich. Przykładowo, oglądając na jednym z telewizyjnych kanałów nasz ulubiony film, który razem z reklamami trwa 2,5 godziny, zużyjemy 0,25 – 0,38 kWh energii. Ta sama produkcja odtwarzana na komputerze przez podobny okres to 0,6 kWh energii. By samodzielnie wyliczyć dokładne zużycie energii, mierzone w kWh, wystarczy pomnożyć moc znamionową danego urządzenia (w powyższym przykładzie: 0,1 kW – 0,15 kW dla telewizora oraz 0,3 kW dla komputera) przez liczbę godzin jego działania. Wykonując analogiczne obliczenia w skali całego budynku i roku, można obliczyć nasze przybliżone roczne zużycie energii. Dla przykładu, typowe mieszkanie z ogrzewaniem i kuchnią elektryczną konsumuje rocznie około 15 000 kWh energii, podczas gdy dom o powierzchni do 150 m2, z ogrzewaniem akumulacyjnym, przepływowymi ogrzewaczami wody i kuchnią elektryczną zużywa około 25 000 kWh.

Wiedza zdobyta w opisany powyżej sposób pozwala na generowanie oszczędności na kilka sposobów. Po pierwsze, dzięki poprawnemu określeniu zapotrzebowania na energię i moc każdy klient jest przypisywany do właściwej grupy przyłączeniowej. Pozwala to na uniknięcie zbędnych kosztów instalacji urządzeń, których nowo przyłączane osoby faktycznie nie potrzebują. Świadomość w zakresie zużycia energii umożliwia również ocenę, jaki rodzaj ogrzewania wykorzystać, np. w czasie budowy domu, jak i na rezygnację z najbardziej energochłonnych urządzeń. Jednocześnie, w oparciu o szczegółową wiedzę o swoim zużyciu energii, każdy klient może wybrać taryfę opłat za usługę dystrybucji energii najlepiej dostosowaną do swoich potrzeb. Operatorzy oferują obecnie taryfy pozwalające na oszczędzanie m.in. w przypadku, gdy klienci najwięcej energii zużywają w nocy lub w godzinach porannych.