Newsletter I - Lipiec 2015

 

Polska. Z energią działa lepiej – kampania edukacyjna

 

Pewne i niezawodne dostawy energii elektrycznej są kluczowe dla wszystkich odbiorców w Polsce. Mimo to, wiedza dotycząca tego w jaki sposób energia trafia do naszych domów, przedsiębiorstw i instytucji jest niewielka. Eksperci szacują, że dla zapewniania niezawodności dostaw w kolejnych latach potrzeba nowych inwestycji sieciowych, których realizacja staje się możliwa dzięki poparciu społecznemu. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej prowadzi kampanię „Polska. Z Energią Działa Lepiej”. Newsletter skierowany do samorządowców, który Państwo otrzymali, jest jednym z działań kampanii PTPiREE. Zapraszamy do zaangażowania się w kampanię!

W celu podniesienia świadomości roli sektora przesyłu i dystrybucji energii, PTPiREE podjęło decyzję o przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej dotyczącej rynku energii elektrycznej w Polsce. Skierowana do klientów indywidualnych, mediów, właścicieli gruntów oraz decydentów na poziomie samorządowym i krajowym, ma ona na celu budowanie zrozumienia i poparcia dla stale prowadzonych inwestycji liniowych.

Newsletter poświęcony jest przedstawieniu różnych aspektów funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce z perspektywy lokalnej. W kolejnych edycjach omówione zostaną zagadnienia dotyczące przyłączenia odbiorców do sieci elektroenergetycznej, inwestycje w sektorze przesyłu i dystrybucji oraz korzyści płynące z niezawodności dostaw.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii, jako organizacja reprezentująca spółki operatorskie, działa na rzecz integracji sektora i wypracowywania rozwiązań zapewniających niezawodność dostaw energii do blisko 17 milionów odbiorców w Polsce. W tym roku PTPiREE obchodzi 25-lecie swojej działalności.