Newsletter I - Lipiec 2015

 

Samorządowe korzyści z inwestycji liniowych

 

Sieci energetyczne to system energetycznych autostrad, dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych, zapewniający „transport” energii z elektrowni do każdego z 17 milionów odbiorców w całej Polsce. Pewność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, za które odpowiada ta infrastruktura, wpływa na jakość życia odbiorców - mieszkańców i podnosi atrakcyjność samorządów dla inwestorów. Jakie inne korzyści gminy, powiaty i województwa mogą pozyskać dzięki rozwijaniu nowych elementów infrastruktury?

Energia elektryczna jest niezbędna mieszkańcom i przedsiębiorstwom do codziennego funkcjonowania i  leży u podstaw naszej codziennej aktywności. Niewiele osób jednak zwraca uwagę, że w wielu przypadkach jest produkowana w elektrowniach znajdujących się w odległych regionach. Wynika to z charakterystyki geograficznej poszczególnych regionów, dostępności paliwa czy też ich uprzemysłowienia, a także uwarunkowań historycznych i ekonomicznych i oznacza, że energia musi zostać stamtąd dostarczona do każdego z odbiorców za pomocą systemu sieci energetycznych. W przypadku Warmii i Mazur nawet około 90% energii jest sprowadzane z elektrowni znajdujących się poza regionem. Jednocześnie nie wolno zapominać, że również w regionach mających nadwyżkę produkcji konieczne jest dostarczenie energii do odbiorców za pomocą sprawnie i niezawodnie działającej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.

Odpowiedzią spółek energetycznych na potrzebę zapewnienia niezawodności dostaw energii są kompleksowe programy inwestycyjne. Aktualne  plany rozwoju infrastruktury pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych – w Polsce są to Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator i TAURON Dystrybucja - oraz operatora systemu przesyłowego, którym jest spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne, zakładają prawie 42 mld złotych, które mają zostać zainwestowane do 2019 roku. O polskiej energetyce mówi się, że jest miejscem, w którym inwestuje się najwięcej w Europie, a planowane i realizowane działania obejmują wszystkie regiony kraju. Budowa nowych sieci i modernizacja starych są szansą na znaczną poprawę jakości dostaw energii elektrycznej realizowanych obecnie przez infrastrukturę, której niektóre elementy mają nawet więcej niż 40 lat. Warto pamiętać, że polski system przesyłowy, w porównaniu z jego europejskimi odpowiednikami, cechuje znacznie mniejsza gęstość sieci. W Polsce łączna długość linii napowietrznych 400 kV i 220 kV na 1000 km2 wynosi zaledwie 41 km, co jest jednym z najniższych wyników w Unii Europejskiej.

Energia, która trafia do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i obiektów publicznych, pozwala nie tylko na zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców i firm. Daje ona również szansę na rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Dostęp do energii elektrycznej to szansa dla biznesu. Możliwość przyłączenia się do sieci energetycznych często jest jednym z ważnych argumentów przemawiających za wyborem danej miejscowości jako miejsce inwestycji przez międzynarodowe koncerny. Żadna ze Specjalnych Stref Ekonomicznych nie miałaby racji bytu ani nie mogłaby być rozszerzona o nowe tereny bez odpowiednich przyłączy energetycznych. Inwestycje sieciowe to także bezpośrednie wpływy do budżetu gmin. Po zakończeniu wybranych inwestycji każdego roku do gminnej kasy trafia podatek stanowiący 2% wartości fragmentu linii zlokalizowanej w gminie – nierzadko są to kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych. Nowoczesna infrastruktura sieciowa pomaga ograniczać częstotliwość awarii i skracać czas ich naprawy. Rzadziej występujące i krótsze przerwy w dostawach energii poprawiają jakość życia i podnoszą zadowolenie mieszkańców. Bez sieci energetycznych, stanowiących kręgosłup obecnego systemu energetycznego, to wszystko nie byłoby możliwe.