15 czerwca 2015

Z energią lepiej. Zgłoszenia do konkursu „Samorząd Przyjazny Energii” tylko do 10 lipca

Trwa konkurs „Samorząd Przyjazny Energii” organizowany przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Udział w konkursie jest bezpłatny, a swoje zgłoszenia do 10 lipca mogą przesyłać jednostki samorządu terytorialnego reprezentowane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz, w przypadku Warszawy, także przez poszczególne dzielnice miasta.

Już tylko niecały miesiąc pozostaje na przygotowanie i przesłanie krótkiego zgłoszenia do udziału w konkursie „Samorząd Przyjazny Energii”. Konkurs odbywający się w ramach kampanii edukacyjnej PTPiREE „Polska. Z Energią Działa Lepiej.” jest adresowany do przedstawicieli samorządów wszystkich 2 478 gmin w Polsce, którzy swoimi działaniami wspierają niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców w Polsce. Laureaci otrzymają tytuł „Samorząd Przyjazny Energii”, dyplom i pamiątkową statuetkę.

Na zwycięzców czekają także granty inwestycyjne, każdy o wartości 15 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na działanie budujące niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej uzgodnione pomiędzy laureatem i organizatorem w oparciu o potrzeby danej jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkie informacje na temat konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie http://www.konkurs.ptpiree.pl.

- Cieszy nas dotychczasowe zainteresowanie pierwszym w historii konkursem „Samorząd Przyjazny Energii”. Lektura nadesłanych zgłoszeń pokazuje różnorodność form wsparcia dla niezbędnych inwestycji sieciowych – mówi Tatiana Kurosz, koordynator konkursu z ramienia biura PTPiREE.

Jak podkreśla, decyzja o organizacji konkursu „Samorząd Przyjazny Energii” wynikała z chęci podjęcia dodatkowego działania na rzecz budowania zrozumienia i szerokiego poparcia dla rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej oraz zachęcenia jednostek samorządu terytorialnego do działania w tym zakresie.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Na zgłoszenia organizatorzy czekają jeszcze tylko do 10 lipca. Przykładem działania na rzecz wspierania niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii jest zwiększanie świadomości na temat potrzeb modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej w regionie.

Wśród prezentowanych przez samorządowców działań mogą znaleźć się: organizacja spotkań informacyjnych w gminach czy współpraca z ekspertami i organizacjami zewnętrznymi.

Kandydaci do tytułu „Samorząd Przyjazny Energii” mogą zgłaszać także przykłady reprezentowania lokalnych społeczności, przedstawiania ich postulatów i stanowisk w sposób wspierający wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań, a także wsparcia dla działań inwestycyjnych mających na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego.