6 maja 2015

Przyszłość oświetlenia przestrzeni publicznych i konkurs dla samorządowców głównymi tematami jubileuszowej konferencji PTPiREE

Uczestnicy konferencji „Oświetlenie dróg i miejsc publicznych” organizowanej już po raz dziesiąty przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej dyskutowali o perspektywach wykorzystania inteligentnych rozwiązań oświetleniowych. Podczas konferencji PTPiREE ogłosiło konkurs „Samorząd Przyjazny Energii”, w którym nagrodzi działania wspierające inwestycje prorozwojowe.

Jubileuszowa edycja konferencji „Oświetlenie dróg i miejsc publicznych - sposoby zarządzania systemami oświetlenia na terenie kraju”, która odbyła się w dniach 5-6 maja 2015 r., była poświęcona inteligentnym systemom zarządzania oświetleniem i tworzeniem warunków dla ich efektywnego wdrażania. Eksperci podkreślali istniejące możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji oświetleniowych oraz znaczący wpływ tego typu rozwiązań na jakość życia mieszkańców.

- Jubileusz konferencji „Oświetlenie dróg i miejsc publicznych” sprzyja refleksji nad rozwojem i modernizacją oświetlenia w Polsce. Rosnące wykorzystanie inteligentnych rozwiązań i nowoczesnych technologii pozwala na usprawnianie systemów zarządzania i podnoszenie zadowolenia mieszkańców przy równoczesnej generacji oszczędności i zwiększonej efektywności energetycznej. – powiedział Andrzej Pazda, Zastępca Dyrektora Biura Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Podczas konferencji, która została objętą patronatem honorowym Ministra Infrastruktury i Rozwoju, prelegenci omówili m.in. dobre praktyki w usługach oświetleniowych w TAURON Dystrybucja, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania energii elektrycznej, prawne możliwości przekazania operatorom systemów dystrybucyjnych urządzeń energetycznych wybudowanych w ramach dofinansowania ze środków unijnych, czy dotychczasowe doświadczenia w modernizacji oświetlenia w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji”.

W czasie sesji plenarnej rozpoczynającej konferencję, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej ogłosił rozpoczęcie ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”. Samorządowcy wspierający działania inwestycyjne na rzecz zapewnienia niezawodności dostaw energii elektrycznej, umożliwiające m.in. oświetlenie dróg i miejsc publicznych w gminach z całego kraju, mogą zgłaszać swój udział w konkursie do 10 lipca 2015 r. Konkurs „Samorząd Przyjazny Energii” jest prowadzony w ramach kampanii edukacyjnej PTPiREE „Polska. Z Energią Działa Lepiej.” i jest organizowany przy wsparciu ENEA Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, TAURON Dystrybucja i Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

- Z myślą o budowaniu zrozumienia i poparcia dla realizacji sieciowych inwestycji infrastrukturalnych zapraszamy wszystkich samorządowców do udziału w ogłoszonym niedawno konkursie „Samorząd Przyjazny Energii”. Każdy z sześciu laureatów konkursu jako nagrodę otrzyma tytuł „Samorząd Przyjazny Energii”, statuetkę potwierdzającą tytuł oraz grant inwestycyjny o wartości 15 tysięcy złotych przeznaczony na dalsze wsparcie niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terenie swojej jednostki samorządu terytorialnego. – powiedział Andrzej Pazda, Zastępca Dyrektora Biura PTPiREE.