25 sierpnia 2015

Granty inwestycyjne w konkursie „Samorząd Przyjazny Energii” do zdobycia już tylko do 31 sierpnia

Bezpłatny konkurs „Samorząd Przyjazny Energii”, w którym do wygrania są granty inwestycyjne w wysokości 15 tysięcy złotych, wchodzi w finalną fazę. Organizator konkursu, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, na zgłoszenia od jednostek samorządu terytorialnego reprezentowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz, w przypadku Warszawy, także przez poszczególne dzielnice miasta, czeka jeszcze tylko do 31 sierpnia. 

Konkurs „Samorząd Przyjazny Energii” jest realizowany w ramach kampanii edukacyjnej PTPiREE „Polska. Z energią działa lepiej.” i ma na celu wspieranie współpracy pomiędzy samorządami i spółkami energetycznymi na rzecz poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej do wszystkich gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. By wziąć udział w bezpłatnym konkursie wystarczy wypełnić krótkie zgłoszenie znajdujące się na stronie http://www.konkurs.ptpiree.pl i przesłać je do PTPiREE. Przedstawiciele 2 478 gmin w kraju chcący otrzymać tytuł „Samorządu Przyjaznego Energii” i towarzyszący mu grant inwestycyjny mogą zgłaszać się jeszcze do najbliższego poniedziałku, 31 sierpnia 2015 roku.

- Formy wsparcia dla inwestycji sieciowych, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i poprawiają jakość życia mieszkańców, są bardzo zróżnicowane i mają bezpośredni związek z charakterystyką każdej z gmin, których zgłoszenia już otrzymaliśmy. Duże zainteresowanie konkursem „Samorząd Przyjazny Energii” jest dla nas powodem do radości i optymizmu na kolejne lata owocnej współpracy z samorządami – podkreśla Tatiana Kurosz, koordynator konkursu z ramienia biura PTPiREE.

Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w podczas uroczystej Gali XXV-lecia PTPiREE w dniu 7 października 2015 roku w Warszawie. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń Kapituła konkursu wybierze sześć jednostek samorządu terytorialnego, które swoimi codziennymi działaniami najlepiej wspierają niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców w Polsce. Prowadzenie działań informacyjnych podnoszących wiedzę na temat modernizacji i rozwoju infrastruktury sieciowej czy bezpośrednie reprezentowanie mieszkańców w ramach działań na rzecz wypracowania konsensusu pomiędzy lokalną społecznością a inwestorem to tylko dwa z wielu przykładów działań, które mogą być zgłaszane w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 września 2015 r., a pełne wyniki dotyczące wybranych „Samorządów Przyjaznych Energii” zostaną opublikowane do 20 września 2015 r. za pośrednictwem stron internetowych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej: www.ptpiree.pl, www.konkurs.ptpiree.pl oraz www.zenergiadzialalepiej.pl.