16 lipca 2015

„Polska. Z energią działa lepiej.” Trwa kampania edukacyjna o rynku energii elektrycznej.

Kampanię prowadzoną przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej objął patronatem honorowym Minister Gospodarki, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. W ramach projektu PTPiREE nagrodzi także samorządy wspierające niezawodność i bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, w roku jubileuszu 25-lecia swojej działalności, prowadzi kampanię edukacyjną „Polska. Z energią działa lepiej.”. Ma ona na celu budowę świadomości społecznej dotyczącej roli operatorów oraz bieżących wyzwań związanych z zapewnieniem niezawodnego przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Mimo strategicznej roli pełnionej przez operatorów, którzy zapewniają dostawy energii elektrycznej niezbędnej w codziennym życiu i pracy prawie 17 milionom odbiorców, wiedza i świadomość społeczna dotycząca tego segmentu pozostaje ograniczona.

- Codzienne zadania, jakie wykonują pracownicy sektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, sprawiają, że każdy z nas może korzystać z niej w sposób nieprzerwany. Krajowy System Elektroenergetyczny zapewnia transport energii od wytwórców do klientów za pomocą sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Prawidłowe działanie tego systemu ma bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy kraju i bezpieczeństwo jego mieszkańców. W ramach kampanii „Polska. Z energią działa lepiej” realizujemy szereg działań informacyjnych i edukacyjnych, które pomogą konsumentowi lepiej zrozumieć rolę jaką pełnią operatorzy systemów dystrybucji i przesyłu energii oraz jak wielkie jest ich znaczenie dla naszego codziennego życia. – powiedział Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Kampania „Polska. Z energią działa lepiej.”, nad którą patronat honorowy objął Minister Gospodarki, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej zyskała także wsparcie licznych partnerów zewnętrznych, w tym Federacji Konsumentów.

Przeciętny polski konsument ma bardzo niewielką wiedzę o rynku. Dla większości oczywistością jest, że energię kupuje się od elektrowni. Podział na wytwarzanie, przesył, dystrybucję oraz obrót energią jest nieczytelny lub wręcz nieznany. Konsumenci nie odróżniają spółek dystrybucyjnych od sprzedawców, często nawet nie zdają sobie sprawy z ich odrębności. – podkreśla Kamil Pluskwa – Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów.

Na stronie internetowej kampanii uruchomionej przez PTPiREE – www.zenergiadzialalepiej.pl – został zebrany komplet najważniejszych informacji na temat rynku energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli sektora przesyłu i dystrybucji. Internauci znajdą na niej m.in. infografikę „Droga energii elektrycznej” w prosty sposób wyjaśniającą skąd w gniazdku bierze się energia elektryczna, zestaw pytań i odpowiedzi, a także szczegółowy opis inwestycji i innowacji wprowadzanych przez spółki energetyczne. W czasie kampanii edukacyjnej „Polska. Z energią działa lepiej.”, prezentowane będą korzyści prowadzenia długofalowej i stabilnej polityki regulacyjnej oraz wspierania modernizacji i inwestycji sieciowych przez organizacje rządowe. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przygotowuje zestaw analiz, raportów i broszur, a także opracowuje newsletter skierowany do władz samorządowych.

Kolejnym z działań kampanii „Polska. Z energią działa lepiej.” jest konkurs „Samorząd Przyjazny Energii” adresowany do przedstawicieli samorządów ze wszystkich 2 478 gmin w Polsce. Konkurs ma na celu promocję współpracy pomiędzy samorządowcami, lokalną społecznością i spółkami energetycznymi realizującymi inwestycje liniowe. Sześciu laureatów, którzy wyróżnili się działaniami na rzecz niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, otrzyma granty inwestycyjne, każdy o wartości 15 tysięcy złotych. PTPiREE na zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty czeka do końca sierpnia. Konkursowy formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.konkurs.ptpiree.pl.

Kampania edukacyjna „Polska. Z energią działa lepiej.” jest realizowana przy wsparciu pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych: Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator i TAURON Dystrybucja, oraz operatora systemu przesyłowego, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych.